You are here

Publikacje
20/11/2015

Przyszłość pracy – pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing)

Przyszłość pracy – pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing)

Wskutek rozwoju technologii zwiększyły się możliwości przenoszenia pracy z tradycyjnych miejsc pracy oraz pojawiły się zupełnie nowe formy organizacji pracy. Jednym z takich nowych modeli pracy jest pozyskiwanie wiedzy z tłumu (crowdsourcing) — płatna praca organizowana poprzez internetowe giełdy pracy. W artykule opisano główne zagrożenia mogące wynikać z ogromnego zakresu zadań realizowanych przez osoby pozyskujące zlecenia w drodze crowdsourcingu. Omówione zostały pewne przykłady nierozwiązanych kwestii, jako że gwałtowny rozwój tej dziedziny pracy doprowadził również do powstania znacznych wyzwań.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK