You are here

Publikacje
20/04/2018

Finlandia: Kontrola narażenia pracowników na chemikalia podczas produkowania kleju

Finlandia: Kontrola narażenia pracowników na chemikalia podczas produkowania kleju

Fińskie przedsiębiorstwo produkujące klej wprowadziło wielopłaszczyznowe podejście w celu ochrony swoich pracowników przed niebezpiecznymi chemikaliami. W ramach analizy przypadków szczegółowo przedstawiono sposób, w jaki za pomocą połączenia środków poziomy narażenia są tak niskie, że środki ochrony indywidualnej nie są wymagane w większości procesów roboczych.

Główny nacisk kładziony jest na środki techniczne, takie jak stosowanie rozległych systemów wentylacji, oraz środki organizacyjne, w tym kompleksowe szkolenia pracowników oraz staranną selekcję chemikaliów w oparciu o karty charakterystyki i scenariusze narażenia. Ponadto przedsiębiorstwo przestało produkować kleje na bazie rozpuszczalnika, aby wykluczyć stosowanie określonych niebezpiecznych chemikaliów i związane z nimi zagrożenia dla pracowników.

Downloadin:EN