You are here

Publikacje
18/06/2003

Factsheet 40 - Czynniki uczulające skórę

Factsheet 40 - Czynniki uczulające skórę

Według szacunków choroby zawodowe skóry kosztują Unię Europejską 600 milionów Euro rocznie, a ich wynikiem jest strata około 3 milionów dni roboczych. Choroby te dotykają praktycznie wszystkich sektorów przemysłu i biznesu, i zmuszają wielu pracowników do zmiany pracy. Na potrzeby Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2003 Agencja przygotowuje serię publikacji Facts, służących rozpowszechnianiu informacji o wpływie środków biologicznych i chemicznych na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. Niniejsza publikacja Facts omawia zagadnienia związane z wpływem substancji uczulających na skórę oraz przedstawia odpowiednie środki prewencyjne, chroniące przed tymi substancjami.

Zamów wersję drukowanąEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL | SV