You are here

Publikacje
28/09/2011

Biuletyn nr 100 – Polityki europejskie i przykłady dobrej praktyki związane z legionellą i chorobą legionistów

Biuletyn nr 100 – Polityki europejskie i przykłady dobrej praktyki związane z legionellą i chorobą legionistów

Chorobę legionistów zwykle traktuje się jako zagadnienie związane ze zdrowiem publicznym, a nie jako chorobę zawodową, mimo że choroba często atakuje pracowników w miejscach o wysokim ryzyku wybuchu epidemii (miejsca te obejmują okolice zasięgu zraszaczy, gabinety dentystyczne, morskie platformy wiertnicze, myjnie samochodowe, placówki służby zdrowia, centra odnowy biologicznej i hotele). Niniejszy biuletyn zawiera streszczenie aspektów zawodowych narażenia na legionellę. Publikacja opiera się na przeglądzie polityki europejskiej związanej z legionellą i chorobą legionistów oraz studiów przypadków pokazujących jak kontrolować zagrożenia związane z legionellą.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV