You are here

Publikacje
06/07/2017

Drukowanie 3D: nowa rewolucja przemysłowa

Drukowanie 3D: nowa rewolucja przemysłowa

Ponieważ drukowanie 3D jest stosunkowo nową branżą, niewiele wiadomo na temat możliwego wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.

Ten specjalistyczny przegląd zawiera krótkie wprowadzenie do drukowania 3D i analizuje ryzyko z nim związane.

Czytelnik zyskuje lepsze zrozumienie tych zagadnień i zmian wymaganych do zapewnienia, że praca w tej nowej branży będzie bezpieczna i zdrowa.

Downloadin:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT