ESENER-1Wybierz pytanie

 

 

* Średnia dla Unii Europejskiej obejmuje dane dotyczące Chorwacji, chociaż nie była ona państwem członkowskim w trakcie prac terenowych prowadzonych w ramach badania ESENER-1 w 2009 r. (Chorwacja przystąpiła do UE dnia 1 lipca 2013 r.). Dane jej dotyczące uwzględniono ze względu na spójność z prezentacją danych ESENER-2. Należy zaznaczyć, że ich uwzględnienie ma jedynie bardzo niewielki wpływ na dane liczbowe dotyczące UE w porównaniu z danymi pojawiającymi się w publikacjach ESENER-1 i odnoszącymi się do UE-27.