You are here

Badania i dane statystyczne dotyczące BHP

Tutaj znajdziesz wyniki naszych europejskich badań i sondaży. Dają one pogląd na sposób zarządzania ryzykiem w miejscu pracy i odczucia respondentów dotyczące środowiska, w którym pracują.

Badania są podstawą naszej pracy, a ich wyniki pomagają decydentom i naukowcom we wskazywaniu nowych tendencji. Dodatkowe przydatne statystyki dotyczące BHP można znaleźć w następujących źródłach: