Bezpieczna praca z niebezpiecznymi chemikaliami w firmie farmaceutycznej
19/10/2018 Rodzaj: Studia przypadku 6 strony

Bezpieczna praca z niebezpiecznymi chemikaliami w firmie farmaceutycznej

Keywords:Kampania 2018-2019

Niniejsze studium przypadku przedstawia podejście partycypacyjne przyjęte przez firmę farmaceutyczną w Chorwacji w celu zarządzana ryzykiem związanym z pracą z niebezpiecznymi substancjami.

Wykraczająca poza prawodawstwo unijne i krajowe strategia firmy w zakresie BHP obejmuje wzmocnioną ocenę ryzyka, zaprzestanie – gdzie możliwe – stosowania niebezpiecznych chemikaliów i środki techniczne w celu zmniejszenia narażenia. Szczególny nacisk położono na pracownice karmiące piersią lub będące w ciąży, ponieważ większość pracowników to kobiety.

Szkolenia i podnoszenie świadomości oraz zaangażowanie wszystkich pracowników na każdym etapie opracowywania i wdrażania nowych chemicznych środków bezpieczeństwa są kluczowymi czynnikami powodzenia tej strategii ograniczania zagrożeń.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat