Udział pracowników w zapobieganiu zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego przy montażu kotłów

Keywords:

W niniejszym studium przypadku przedstawiono etapy interwencji partycypacyjnej mającej na celu zmniejszenie ryzyka zawodowego dla monterów kotłów oraz sposób, w jaki została ona zaadaptowana do kultury prewencyjnej firmy.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy zastosowali innowacyjną metodę łączącą grupy fokusowe pracowników i analizę drzewa błędów. Zasadniczo pracownicy uczestniczyli w określaniu i hierarchizowaniu zagrożeń, a także proponowaniu rozwiązań. Kiedy kierownictwo wdrożyło sugestie dotyczące poprawy wyposażenia, rozmieszczenia stanowisk pracy i procedur montażowych, pracownicy zareagowali pozytywnie.

W związku z tym stali się bardziej świadomi i proaktywni w sprawach dotyczących ich własnego bezpieczeństwa i zdrowia.  

Pobierz in: en | sk |