Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: Fakty i liczby – sprawozdanie podsumowujące z danymi z 10 sprawozdań z państw członkowskich UE
12/03/2020 Rodzaj: Raporty 80 strony

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą: Fakty i liczby – sprawozdanie podsumowujące z danymi z 10 sprawozdań z państw członkowskich UE

Keywords:Campaign 2020-2022, Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

To sprawozdanie podsumowujące stanowi część znacznie większego projektu: „Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: częstość występowania, koszty i dane demograficzne w Unii Europejskiej”, mającego na celu wspieranie decydentów politycznych na poziomie unijnym i krajowym przez przedstawianie dokładnego obrazu częstości występowania i kosztów zaburzeń mięśniowo-szkieletowych w całej Europie, gromadząc istniejące dane z różnych przydatnych i wiarygodnych oficjalnych źródeł statystycznych. Sprawozdanie to ma uzupełniać sprawozdanie przeglądowe opublikowane pod tym samym tytułem i obejmujące całą UE: Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą: częstość występowania, koszty i dane demograficzne w Unii Europejskiej – sprawozdanie końcowe.

EU-OSHA, świadoma ograniczeń unijnych źródeł danych związanych z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, postanowiła uzupełnić i wzbogacić ustalenia na poziomie unijnym o dane i analizy krajowe. To sprawozdanie podsumowujące ma na celu zestawienie niektórych z tych danych i informacji opublikowanych w 10 sprawozdaniach krajowych na ten temat (Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Holandia, Austria, Finlandia i Szwecja).

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat