Kobiety i starzenie się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – Przegląd badań – Broszura informacyjna
05/10/2016 Rodzaj: Arkusze informacyjne 2 strony

Kobiety i starzenie się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy – Przegląd badań – Broszura informacyjna

Keywords:Osoby starsze a BHP, Campaign 2016-2017, Kobiety a BHP

W przedmiotowej broszurze informacyjnej opracowanej w oparciu o wyniki przeglądu badań przedstawiono kluczowe ustalenia dotyczące kobiet, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz zrównoważonego modelu zatrudnienia w kontekście starzenia się siły roboczej.

W broszurze zwrócono uwagę na powiązane z wiekiem różnice między mężczyznami i kobietami – zarówno o charakterze biologicznym, jak i o charakterze społecznym – oraz na to, w jaki sposób tego rodzaju różnicami można zarządzać w kontekście BHP. W broszurze zaleca się stosowanie obejmującego cały okres życia podejścia do tworzenia zrównoważonego modelu zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn. Podkreśla się w niej również znaczenie uwzględniania wieku i płci w ocenach ryzyka, aby odnieść się do kwestii równouprawnienia w miejscu pracy i aby promować korzyści wynikające z różnorodności w strategiach w dziedzinie BHP.  

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | LT | LV | PL | PT | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat