Kobiety i zjawisko starzenia się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy – Przegląd badań – Streszczenie
04/10/2016 Rodzaj: Raporty 9 strony

Kobiety i zjawisko starzenia się siły roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy – Przegląd badań – Streszczenie

Keywords:Osoby starsze a BHP, Campaign 2016-2017, Kobiety a BHP

W niniejszym opracowaniu podsumowano ustalenia dotyczące związku między płcią a wiekiem w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwrócono w nim uwagę na konieczność uwzględniania wynikających z wieku zmian związanych z (biologicznymi) różnicami płciowymi – np. menopauzy, w przypadku której można zaobserwować niedobór odpowiednich badań – oraz różnic związanych z płcią społeczno-kulturową – np. segregacja pionowa (różnice o charakterze hierarchicznym) i pozioma (dominująca pozycja w poszczególnych sektorach), które powodują, że kobiety są narażone na innego rodzaju ryzyko niż mężczyźni. Ponieważ tego rodzaju różnice utrzymują się przez cały okres życia zawodowego, można stwierdzić, że w ocenie ryzyka bazującej na podejściu uwzględniającym cały okres życia należy wziąć pod uwagę zarówno kwestie związane z wiekiem, jak i kwestie związane ze starzeniem się.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat