Zjednoczone Królestwo: Strategia „Helping Great Britain work well” (Pomagajmy Wielkiej Brytanii pracować w dobrych warunkach) i zwalczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego
19/03/2020 Rodzaj: Studia przypadku 10 strony

Zjednoczone Królestwo: Strategia „Helping Great Britain work well” (Pomagajmy Wielkiej Brytanii pracować w dobrych warunkach) i zwalczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Keywords:Campaign 2020-2022, Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, Employers

Istnieją przesłanki wskazujące na stopniowe zmniejszanie od ponad 15 lat częstości występowania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w Zjednoczonym Królestwie. Ramy prawne Zjednoczonego Królestwa dotyczące zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego istnieją od prawie 40 lat, a podejście polityczne ma na celu przekazywanie pracodawcom informacji i wspomaganie ich w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Omawiana strategia jest najnowszą z serii inicjatyw podejmowanych w ciągu ostatnich 20 lat.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego są uwzględnione w tej strategii za pośrednictwem planu priorytetów zdrowotnych i są one odzwierciedlone w planach sektorowych oraz w innych działaniach, aby w ten sposób uniknąć rozproszenia informacji.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat