Trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 3)
20/11/2019 Rodzaj: Raporty 15 strony

Trzecie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 3)

Keywords:ESENER, Microenterprises, Stres i zagrożenia psychospołeczne

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono pierwszą analizę głównych ustaleń i wniosków z trzeciej edycji badania ESENER przeprowadzonego przez EU-OSHA w 2019 r. Ponad 45 000 przedsiębiorstw w 33 krajach zapytano o to, jak obecnie zarządzają bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), w tym o główne czynniki ułatwiające i utrudniające skuteczne zarządzanie i partycypację pracowników.

Badanie skupia się szczególnie na zarządzaniu zagrożeniami psychospołecznymi — na przykład stresie i molestowaniu w pracy — a także obejmuje kwestie dotyczące cyfryzacji. Dzięki całościowemu oglądowi obecnych praktyk BHP w całej Europie, wyniki badania mają być wykorzystane w opracowywaniu nowych polityk BHP i zapewnieniu bardziej skutecznego zarządzania zagrożeniami w europejskich miejscach pracy.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat