Telepraca i zagrożenia dla zdrowia w kontekście pandemii COVID-19: faktyczne dane i skutki w zakresie polityki

Keywords:

Telepraca umożliwiła przedsiębiorstwom rozwój i przetrwanie w pandemii COVID-19, lecz jednocześnie naraziła pracowników na większe ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i problemów ze zdrowiem psychicznym.

W niniejszym sprawozdaniu dokonano przeglądu kwestii BHP związanych z telepracą oraz obowiązujących środków i regulacji służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów ich dotyczących. Szczegółowe, szczere rozmowy z pracownikami i pracodawcami w trzech wybranych krajach uwypuklają pozytywne i negatywne skutki telepracy w trakcie pandemii.

Po pandemii telepraca prawdopodobnie bardziej się rozpowszechni, dlatego sprawozdanie zakończono zaleceniami, dzięki którym zastosowanie telepracy będzie pomyślne, a zdrowie i bezpieczeństwo pracowników – chronione.

Pobierz in: en