Ocena techniczna rozszerzenia drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2).
11/04/2018 Rodzaj: Raporty 100 strony

Ocena techniczna rozszerzenia drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2).

Keywords:ESENER, Researchers, Statystyka

W sprawozdaniu tym znajduje się szczegółowa ocena techniczna drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2). Ocenę zlecono w szczególności w celu zbadania wpływu rozszerzenia niniejszej ankiety o mikroprzedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa z sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

Nie wydaje się by włączenie tych przedsiębiorstw przyczyniło się do obniżenia jakości danych. Jest to ważny krok w kierunku opracowania wiarygodnej bazy danych, gdyż przedsiębiorstwa w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarki. W sprawozdaniu zawarto również zalecenia udoskonalenia procedur pobierania próbek przed wdrożeniem ESENER-3.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat