Streszczenie – Priorytety dotyczące badań nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Europie w latach 2013–2020
21/03/2014 Rodzaj: Raporty 24 strony

Streszczenie – Priorytety dotyczące badań nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Europie w latach 2013–2020

Keywords:Pojawiające się zagrożenia

W 2012 roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opracowała sprawozdanie, którego celem było wskazanie priorytetów dla badań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) na lata 2013–2020. Jego celem było wsparcie przygotowania ewentualnej strategii Unii Europejskiej (UE) w zakresie BHP oraz w Ramowego programu badań UE Horyzont 2020, a także promowanie koordynacji i finansowania badań dotyczących BHP w UE. Sprawozdanie stanowi aktualizację dokumentu roboczego EU-OSHA zatytułowanego „Priorytety dotyczące badań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej” opublikowanego w 2005 roku. Uwzględnia ono najnowsze zdobycze naukowe w tej dyscyplinie, zmiany na rynku pracy oraz obecne tendencje mające wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat