Streszczenie – Polityka i praktyki w zakresie zapobiegania. Podejścia do zwalczania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego
19/05/2020 Rodzaj: Raporty 53 strony

Streszczenie – Polityka i praktyki w zakresie zapobiegania. Podejścia do zwalczania zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Keywords:Campaign 2020-2022, Choroby układu mięśniowo-szkieletowego, Workers

W ramach prowadzonego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy projektu zatytułowanego „Review of research, policy and practice on prevention of work-related musculoskeletal disorders” (Przegląd badań naukowych, polityki i praktyki w zakresie profilaktyki zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z pracą) zespół projektowy przeprowadził w kilku krajach kompleksową analizę strategii zapobiegania zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Jej celem było lepsze zrozumienie okoliczności, w jakich strategie i działania służące rozwiązaniu tego bardzo powszechnie występującego problemu zdrowotnego związanego z pracą są najskuteczniejsze.

W sprawozdaniu opisano 25 inicjatyw politycznych i zawarto dogłębną analizę sześciu państw, w których stosuje się różne podejścia strategiczne do zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W wyniku analizy zebrano dane umożliwiające określenie braków stwierdzonych podczas oceny i czynników sukcesu.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat