Streszczenie - Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi w europejskich mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach: Dane jakościowe z trzeciego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019)

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono główne wnioski z badania dotyczącego zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w miejscach pracy w Europie. Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych jakościowych uzyskanych podczas wywiadów przeprowadzonych w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w Danii, Niemczech, Hiszpanii, Chorwacji, Holandii i Polsce. Wszystkie te przedsiębiorstwa uczestniczyły w trzecim Europejskim badaniu przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER 2019).

Sprawozdanie zawiera informacje ułatwiające analizę, w jaki sposób, zdaniem kadry kierowniczej i pracowników, zorganizowane jest zarządzanie ryzykiem w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach. Umożliwia to lepsze zrozumienie czynników związanych z otoczeniem, w jakim przedsiębiorstwa funkcjonują, w tym również kontekstu krajowego, czynników ekonomicznych oraz aspektów dotyczących pracy.

Badanie potwierdza ustalenia z ESENER 2019, wśród których zapewnienie pracownikom większej elastyczności w organizacji swoich zadań i godzin pracy cytowane jest jako główny sposób zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i łagodzenia skutków pandemii COVID-19, jak wynika z wypowiedzi pracowników badanych przedsiębiorstw.

Pobierz in: de | en | et | fi | fr | lt | nl | pt | sl |