Zrozumienie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, ryzykiem psychospołecznym oraz udziałem pracowników za pośrednictwem badania ESENER – streszczenie czterech raportów z analiz wtórnych
17/04/2012 Rodzaj: Raporty 16 strony

Zrozumienie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, ryzykiem psychospołecznym oraz udziałem pracowników za pośrednictwem badania ESENER – streszczenie czterech raportów z analiz wtórnych

Keywords:Emerging risks, ESENER, Leadership, Ocena ryzyka, Statystyka

Dzięki przeprowadzeniu 36 000 wywiadów w ramach ESENER zgromadzono ogromną ilość porównywalnych danych dotyczących sposobu, w jaki w europejskich miejscach pracy zarządza się kwestiami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Poza głównymi ustaleniami, które zostały opublikowane w 2010 r., to źródło informacji umożliwia przeprowadzenie dogłębnych analiz statystycznych i określenie czynników leżących u podstaw pojawiających się problemów. W związku z tym przeprowadzono cztery dodatkowe projekty analityczne, w ramach których dane ESENER zostały wykorzystane w większym stopniu, i których wyniki zostały przedstawione w niniejszym podsumowaniu. Tematy czterech wspomnianych sprawozdań to: zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy; przedstawicielstwie pracowników i konsultacjach z zakresu BHP; czynnikach związanych ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym; zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym – przyczynach, przeszkodach, potrzebach i podjętych działaniach

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat