Podsumowanie – Oparta na danych metoda oceny narażenia na substancje niebezpieczne w zakładach pracy w UE
17/01/2019 Rodzaj: Raporty 29 strony

Podsumowanie – Oparta na danych metoda oceny narażenia na substancje niebezpieczne w zakładach pracy w UE

Keywords:Kampania 2018-2019

W niniejszym sprawozdaniu podsumowującym przedstawiono opartą na danych metodę wypracowaną w celu oceny narażenia na substancje niebezpieczne w miejscach zatrudnienia w UE oraz w celu zapewnienia podstawy monitorowania tendencji i rozwoju sytuacji w zakresie narażenia na substancje i ich wykorzystania.

Przedstawiono pokrótce metodę zastosowaną do zidentyfikowania i określenia priorytetów związanych z substancjami niebezpiecznymi, łączącą publicznie dostępne źródła danych z oceną i opinią ekspertów.

W raporcie podkreślono również wady tej metody i zasugerowano potencjalne ulepszenia i kolejne kroki.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat