Zastępowanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy innymi substancjami

Keywords:

Szkolenie dla pracowników BHP - materiały dla instruktorów

Niniejszy materiał szkoleniowy dla instruktorów zawiera nie tylko treści dotyczące koncepcji i narzędzi zastępowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy, lecz również instrukcje i propozycje praktycznej organizacji szkolenia. Modułowa struktura umożliwia prowadzenie szkoleń w blokach od pół dnia do trzech dni.

Zobacz również materiały dla uczestników

Pobierzin: en