Zastępowanie rakotwórczych i neurotoksycznych rozpuszczalników w garbarstwie
03/09/2018 Rodzaj: Studia przypadku 4 strony

Zastępowanie rakotwórczych i neurotoksycznych rozpuszczalników w garbarstwie

Keywords:Substancje niebezpieczne, Kampania 2018-2019,

W ramach tego studium przypadku rozpatrzono przykład dobrych praktyk stosowanych przez hiszpańską firmę z przemysłu obuwniczego. Przykład ten pokazuje, w jaki sposób zastąpienie niebezpiecznych substancji mniej niebezpiecznymi substancjami może istotnie poprawić bezpieczeństwo i stan zdrowia pracowników, a także podkreśla znaczenie szkoleń i konsultacji z pracownikami.

Studium przypadku opisuje historię 25-letniej pracownicy, której stan zdrowia pogorszył się na skutek narażenia na działanie niebezpiecznych rozpuszczalników w miejscu pracy.Ze względu na ten i inne poważne incydenty przedsiębiorstwo – we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa i zdrowia, władzami i przedstawicielami związkowymi – zorganizowało odpowiednie szkolenia, zastąpiło niebezpieczne rozpuszczalniki oraz wprowadziło dodatkowe środki techniczne mające ograniczyć narażenie pracowników na działanie szkodliwych rozpuszczalników.

Przedsiębiorstwo zmieniło również proces produkcji i zakupiło skórę poddaną wstępnej obróbce, aby wyeliminować niebezpieczną procedurę.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat