Wyniki ankiety z 2020 r. przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron
04/08/2020 Rodzaj: Publikacje korporacyjne

Wyniki ankiety z 2020 r. przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron

Keywords:Korporacja

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy regularnie przeprowadza ankietę wśród zainteresowanych stron w celu uzyskania opinii na temat prowadzonej przez siebie działalności. Sprawdź kluczowe wyniki i ustalenia.

Możesz także pobrać niniejszą prezentację z platformy Slideshare

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat