Wyniki ankiety z 2018 r. przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron
23/06/2018 Rodzaj: Publikacje korporacyjne

Wyniki ankiety z 2018 r. przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron

EU-OSHA regularnie przeprowadza ankietę wśród zainteresowanych stron w celu uzyskania opinii na temat prowadzonej przez siebie działalności. Sprawdź kluczowe wyniki i ustalenia.

Możesz także pobrać niniejszą prezentację z platformy Slideshare

Download in:DE | EN | ES | FR | IT