Inteligentne środki ochrony indywidualnej – inteligentna ochrona w przyszłości
02/06/2020 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 11 strony

Inteligentne środki ochrony indywidualnej – inteligentna ochrona w przyszłości

Keywords:ICT/digitalisation, Pojawiające się zagrożenia

W artykule omówiono pojawianie się inteligentnych środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy. Inteligentne środki ochrony indywidualnej to połączenie tradycyjnych środków ochrony z udoskonalonymi materiałami lub podzespołami elektronicznymi, które są w stanie gromadzić dane na temat użytkownika, środowiska pracy lub własnego stosowania. Mimo że nowe technologie oferują zwiększony poziom bezpieczeństwa i komfortu dla pracowników, to nadal trzeba pokonać wiele przeszkód, aby zapewnić ich udane funkcjonowanie.

W artykule podkreślono wyzwania, przed którymi stoją zainteresowane strony, jak np. potrzebę ustanowienia standardów i odpowiednich ram do testowania i certyfikacji. Zawarto w nim zalecenia, które mają na celu pomóc podmiotom zainteresowanym w największym stopniu wykorzystać potencjał inteligentnych środków ochrony indywidualnej i jednocześnie podkreślają znaczenie współpracy między użytkownikami a producentami w tym obszarze.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat