Słowenia: Kontrolowanie narażenia pracowników na substancje niebezpieczne w procesie produkcji urządzeń gospodarstwa domowego
02/11/2019 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Słowenia: Kontrolowanie narażenia pracowników na substancje niebezpieczne w procesie produkcji urządzeń gospodarstwa domowego

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne
Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2018-2019
Uznana organizacja 

Słoweńskie przedsiębiorstwo produkcyjne Gorenje d.d. w sposób systematyczny i oparty na współpracy określa i eliminuje zagrożenia stwarzane przez substancje niebezpieczne, angażuje kierownictwo, pracowników i ich przedstawicieli oraz multidyscyplinarny zespół ekspertów.

Przedsiębiorstwo, dzięki wprowadzeniu zmian w zakresie sprzętu i procesów oraz lepszego zarządzania chemikaliami i ich monitorowania, ograniczyło liczbę narażonych pracowników oraz poziomów narażenia. Działania te wykraczają poza wymogi prawne; firma jest trwale zaangażowana w poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a także dzieli się wiedzą z innymi przedsiębiorstwami w całej Słowenii.

Download in:EN | SL

Więcej publikacji na ten temat