Bezpieczeństwo i zdrowie w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w UE: z perspektywy miejsca pracy
19/06/2018 Rodzaj: Raporty 163 strony

Bezpieczeństwo i zdrowie w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach w UE: z perspektywy miejsca pracy

Keywords:Microenterprises

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania dotyczącego wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w 162 mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach (MMP) wybranych z szeregu sektorów gospodarki w dziewięciu państwach członkowskich UE: Belgii, Danii, Estonii, Francji, Niemczech, Rumunii, Szwecji, we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie. Każde studium przypadku obejmowało wizytę w przedsiębiorstwie uczestniczącym oraz rozmowy z właścicielem-zarządcą i pracownikiem, a także uwagi dotyczące działalności przedsiębiorstwa.

Niektóre z powszechnie obserwowanych postaw wśród badanych MMP obejmowały silnie reaktywne podejście, postrzeganie „zdrowego rozsądku” jako wystarczającego środka w zakresie BHP oraz lekceważenie ryzyka związanego ze zdrowiem. Istnieją również oczywiste cechy zewnętrzne wpływające na praktyki biznesowe i praktyki w zakresie BHP w MMP, obejmujące krajowy kontekst regulacyjny i społeczno-ekonomiczny. W sprawozdaniu omówiono skutki tych postaw i kontekstów.

Pobierz in:EN

Więcej publikacji na ten temat