Bezpieczeństwo i zdrowie w mikro- i małych przedsiębiorstwach w UE: od polityki do praktyki – opis dobrych przykładów
20/12/2017 Rodzaj: Raporty 283 strony

Bezpieczeństwo i zdrowie w mikro- i małych przedsiębiorstwach w UE: od polityki do praktyki – opis dobrych przykładów

Keywords:Microenterprises

W niniejszym raporcie zaprezentowano wybór studiów przypadków skutecznych działań na rzecz dotarcia do mikro- oraz małych przedsiębiorstw (MMP), aby pomóc im w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP). Ponad 40 inspirujących przykładów z 12 państw członkowskich UE pogrupowano według tematów takich jak strategie wielowymiarowe i inicjatywy pośredników niezwiązanych z BHP. Ma to na celu pokazanie, że chociaż MMP zmagają się z zarządzaniem bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, inicjatywy służące zwiększeniu poziomu BHP w MMP odnoszą sukcesy i mogą mieć zastosowanie w różnych państwach i sektorach. Celem raportu jest udzielenie odpowiedzi, w oparciu o analizę zgromadzonych studiów przypadków, na kluczowe pytanie „Co działa, dla kogo i w jakich okolicznościach?”.

Pobierz in:EN

Więcej publikacji na ten temat