Przegląd skutecznych inicjatyw benchmarkingowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
07/07/2015 Rodzaj: Raporty 4 strony

Przegląd skutecznych inicjatyw benchmarkingowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Keywords:Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, , Wysoki poziom BHP opłaca się przedsiębiorstwom, Leadership, Udział pracowników

W Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) analizę porównawczą (benchmarking) określono jako „zaplanowany proces, w ramach którego organizacja porównuje swoje procesy i wyniki w zakresie BHP z innymi organizacjami w celu pozyskania wiedzy o tym, jak ograniczać wypadki i choroby, poprawiać zgodność z prawem w zakresie BHP bądź obniżać koszty przestrzegania przepisów”. Zgodnie z tą definicją nadrzędnym celem projektu jest dokonanie przeglądu programów benchmarkingowych w zakresie BHP, które ustanowiono na poziomie sektorów, państw członkowskich bądź UE. Badanie służyło również ocenie korzyści i ograniczeń, jakie mogą się wiązać z takimi programami, oraz rozpoznaniu kluczowych czynników i głównych barier w odniesieniu do ich skuteczności.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK | SL

Więcej publikacji na ten temat