Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – praktyczny przewodnik
17/04/2012 Rodzaj: Raporty 24 strony

Przywództwo w zarządzaniu w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – praktyczny przewodnik

Keywords:Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, Leadership, Ocena ryzyka, Udział pracowników

Bezpieczne i zdrowe miejsca pracy pomagają przedsiębiorstwom i organizacjom w odniesieniu sukcesu i przynoszą korzyści szeroko pojętemu społeczeństwu. Ten przewodnik zapewnia liderom biznesu praktyczne informacje o możliwościach poprawy stanu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy poprzez skuteczne przywództwo, zaangażowanie pracowników oraz ciągłą ocenę i przegląd warunków pracy, dzięki którym przedsiębiorstwa i organizacje stają się bezpieczniejsze i zdrowsze dla każdego. Diagnoza sytuacji daje wyobrażenie o poziomie zapobiegania zagrożeniom w fi rmie i dostarcza pomysłów, jak ten proces usprawnić.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Więcej publikacji na ten temat