Podsumowanie: przegląd analityczny dotyczący rehabilitacji i powrotu do pracy
11/07/2016 Rodzaj: Raporty 9 strony

Podsumowanie: przegląd analityczny dotyczący rehabilitacji i powrotu do pracy

Keywords:Osoby starsze a BHP, Campaign 2016-2017, Rehabilitacja

Siła robocza w Europie starzeje się. Pracownicy w starszym wieku są szczególnie zagrożeni ryzykiem przejścia na wcześniejszą emeryturę ze względu na niezdolność do pracy oraz ryzykiem długotrwałej absencji spowodowanej chorobą, co rodzi poważne koszty. Podsumowanie dotyczy przeglądu aktualnego stanu wiedzy na temat systemów, programów i interwencji umożliwiających rehabilitację zawodową i powrót do pracy, a także ich poszczególnych elementów składowych. Poddano w nim analizie obecne dowody potwierdzające skuteczność interwencji oraz zbadano czynniki decydujące o udanej i trwałej rehabilitacji i reintegracji.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat