Od polityki do praktyki: polityki, strategie, programy i działania wspierające BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach
20/12/2017 Rodzaj: Raporty 99 strony

Od polityki do praktyki: polityki, strategie, programy i działania wspierające BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach

Keywords:Microenterprises

Niniejsze sprawozdanie stanowi szeroki przegląd możliwości wspierania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MMP).

MMP stają przed szczególnymi wyzwaniami związanymi z identyfikacją ryzyka związanego z BHP oraz zarządzaniem nim. W sprawozdaniu, na podstawie dobrych przykładów z 12 różnych państw UE, przedstawiono sposób, w jaki różni pośrednicy, organy władzy i instytucje BHP mogą dotrzeć do MMP i je wspierać. W ramach sprawozdania przeprowadzono również analizę doświadczeń pośredników w zakresie BHP pracujących z MPP, zgromadzonych podczas warsztatów i rozmów prowadzonych w dziewięciu państwach członkowskich UE: Belgii, Danii, Estonii, Francji, Niemczech, Rumunii, Szwecji, we Włoszech i w Zjednoczonym Królestwie.

Jest oczywiste, że nie istnieje uniwersalne rozwiązanie stosowane we wszystkich przypadkach, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników najmniejszych zakładów pracy – najskuteczniejsze i najbardziej efektywne będzie prawdopodobnie połączenie różnych narzędzi i inicjatyw dopasowane do konkretnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa.

Należy zrobić znacznie więcej, aby poprawić poziom BHP w MMP w większości placówek i sektorów. W oparciu o przykłady przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wydaje się zalecenia w celu wspierania rozwoju przyszłej polityki.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat