Warsztaty z udziałem przygotowujących posiłki kobiet poświęcone możliwościom radzenia sobie z dolegliwościami układu mięśniowo-szkieletowego

Keywords:

Pracownicy kuchni są narażeni na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), ponieważ zadania związane z przyrządzaniem posiłków wiążą się z koniecznością dźwigania i przenoszenia ciężarów, a także wykonywania niewygodnych i powtarzalnych ruchów.

W studium przypadku z Finlandii opisano, w jaki sposób warsztaty z udziałem pracowników kuchni mogą pomóc im w ustaleniu, przeanalizowaniu i wdrożeniu rozwiązań związanych z ryzykiem zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Koordynacją projektu interwencji opartej na uczestnictwie zajmował się ekspert zewnętrzny. Projekt obejmował organizację serii warsztatów dla 504 pracowników kuchni.

Uczestnicy warsztatów mogli przeanalizować zagrożenia, opracować rozwiązania i wdrażać je w miejscu pracy. W kuchniach wprowadzono ponad 400 ergonomicznych zmian.  

Pobierz in: en | hr | ro |