Promocja OiRA we Francji
29/03/2018 Rodzaj: Studia przypadku 4 strony

Promocja OiRA we Francji

Keywords:HORECA, OiRA, Transport drogowy

Narzędzia OiRA we Francji (stworzone przez INRS) bardzo skutecznie docierają do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i zachęcają je do dokonywania oceny ryzyka. W tym studium przypadku podsumowuje się działania przeprowadzone w sektorach transportu drogowego i gastronomii w celu dotarcia do MŚP z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

W podsumowaniu przedstawiono ogólne informacje na temat powyższych sektorów oraz pomysły uzasadniające główne tematy obu narzędzi.

Objaśniono zaangażowanie różnych partnerów procesu i wskazano czynniki sukcesu.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat