Egzoszkielety pracownicze: urządzenia noszone na ciele zapobiegające związanym z pracą zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w miejscach pracy przyszłości
09/09/2020 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 12 strony

Egzoszkielety pracownicze: urządzenia noszone na ciele zapobiegające związanym z pracą zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego w miejscach pracy przyszłości

Keywords:Campaign 2020-2022, Pojawiające się zagrożenia, Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Egzoszkielety – to technologie wspomagające mechanicznie ciało człowieka. Ograniczają obciążania związane z pracą fizyczną, na przykład podnoszeniem ciężarów, i zmniejszają ryzyko zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Nie zawsze można zapewnić ergonomiczny projekt i układ miejsca pracy, na przykład w tymczasowych miejscach zatrudnienia. W takiej sytuacji pomocne mogą być egzoszkielety.

Podobnie jak wszystkie nowoczesne technologie, wymagają wprowadzenia przepisów i standardów. W sprawozdaniu przedstawiono wskazówki dla projektantów. Rozkład obciążeń w różnych częściach ciała wpływa na zdrowie pracowników. Ma również znaczenie dla wygody pracy. Aby egzoszkielety były użyteczne i aby je wdrażano, ich projekt powinien uwzględniać przede wszystkim potrzeby człowieka.

Pobierz in:EN

Więcej publikacji na ten temat