Czwarta rewolucja przemysłowa i innowacje społeczne w miejscu pracy
27/08/2019 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 9 strony

Czwarta rewolucja przemysłowa i innowacje społeczne w miejscu pracy

Keywords:Pojawiające się zagrożenia

Kiedy rozmawiamy o przyszłości pracy, dyskusja zazwyczaj koncentruje się na aspektach technicznych. W niniejszym dokumencie konsultacyjnym skupiono się na innowacjach społecznych w kontekście cyfryzacji oraz ich wpływie na przyszłe zatrudnienie, pracowników i miejsca pracy, a także na wyzwaniach, jakie przyniosą one dla przepisów i zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

W dokumencie opisano nowe innowacyjne społeczeństwo oraz nowe modele biznesowe, w których większa część pracy jest wykonywana online i poza środowiskiem biurowym, przez pracowników, którzy są często samozatrudnieni. Omówiono takie zagadnienia jak potrzeba odporności i zdolności dostosowawczych u indywidualnych osób, pojawienie się nowych klas pracowników oraz konkretne wyzwania, wobec których będą stawać osoby nowo przybyłe i starsi pracownicy, a także konieczność ukierunkowania wsparcia organizacji BHP na konkretne osoby.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat