Zarządzanie środkami zwiększającymi wydajność w miejscu pracy: perspektywa BHP
07/06/2018 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 14 strony

Zarządzanie środkami zwiększającymi wydajność w miejscu pracy: perspektywa BHP

Keywords:Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, Emerging risks, Stres i zagrożenia psychospołeczne

Artykuł ten przedstawia najnowsze informacje na temat rozwoju sytuacji w zakresie zagrożeń BHP powodowanych przez środki zwiększające wydajność w miejscu pracy.

Artykuł próbuje uchwycić szerszy kontekst, w którym pracownicy korzystają ze środków zwiększających wydajność, np. analizując okoliczności społeczne i ekonomiczne, w których ktoś może zdecydować się na użycie takich środków, oraz rozważając to, w jaki sposób środki te są przedstawiane w mediach.

Ustalenia dążą do stymulowania dyskusji oraz podejmują kwestie implikacji dla kierowników i decydentów politycznych.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat