Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi w miejscach pracy w Europie – wyniki drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)
22/06/2018 Rodzaj: Raporty 63 strony

Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi w miejscach pracy w Europie – wyniki drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)

Keywords:ESENER

W sprawozdaniu przeanalizowano czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy oraz wpływ różnych kontekstów krajowych i organizacyjnych na te czynniki. Zwiększa się narażenie pracowników na zagrożenia psychospołeczne. Poziom ryzyka i skuteczność zarządzania są jednak różne w poszczególnych sektorach i krajach.

Wyniki analizy ilościowej danych ESENER-2 w połączeniu z innymi danymi dotyczącymi różnych państw pokazują, że kontekst krajowy – kultura, gospodarka i inicjatywy partnerów społecznych w zakresie BHP – wiąże się z poziomem zarządzania ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy. Z ustaleń tych wynika również, że zaangażowanie kadry zarządzającej i uczestnictwo pracowników w procesach będą prawdopodobnie najbardziej skutecznym organizacyjnym czynnikiem sprzyjającym zarządzaniu zagrożeniami psychospołecznymi, niezależnie od kontekstu krajowego. W sprawozdaniu omówiono również praktyczne skutki tych ustaleń.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat