Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscach pracy w Europie – wyniki drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)
15/02/2018 Rodzaj: Raporty 68 strony

Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscach pracy w Europie – wyniki drugiego Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers

W sprawozdaniu opisano, w jaki sposób zaangażowanie kadry kierowniczej w zarządzanie BHP i udział reprezentacji pracowników w tym procesie może znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo wdrażania dobrej praktyki w danym przedsiębiorstwie.

Podkreślono również konieczność wspierania mikro- i małych przedsiębiorstw (MMP) w zakresie BHP, zgodnie ze strategicznymi ramami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 oraz europejskim filarem praw socjalnych.

Panująca w przedsiębiorstwach tendencja do kładzenia większego nacisku na klasyczne aspekty „bezpieczeństwa” w zakresie BHP niż na zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia psychospołeczne to również obszary wymagające podjęcia odpowiednich działań, zwłaszcza w MMP i w niektórych sektorach.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat