Międzynarodowe porównanie kosztów wypadków i chorób związanych z pracą
08/09/2017 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 8 strony

Międzynarodowe porównanie kosztów wypadków i chorób związanych z pracą

Keywords:Campaign 2016-2017, Wysoki poziom BHP opłaca się przedsiębiorstwom

Jeszcze nigdy dotąd korzyści ekonomiczne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy nie były tak oczywiste. Według najnowszych danych szacunkowych pochodzących z międzynarodowego projektu badawczego wypadki i choroby związane z pracą kosztują UE co najmniej 476 mld euro rocznie. Koszty samych tylko chorób nowotworowych związanych z pracą oszacowano na 119,5 mld euro.

Wyniki projektu badawczego przedstawiono we wrześniu podczas XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Singapurze, a także opublikowano na stronie internetowej EU-OSHA w formie interaktywnej wizualizacji danych.

W tym artykule podsumowano najważniejsze ustalenia wynikające z projektu.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat