Interaktywne narzędzie oceny ryzyka (IRAT) w Irlandii: BeSMART
24/09/2018 Rodzaj: Studia przypadku 5 strony

Interaktywne narzędzie oceny ryzyka (IRAT) w Irlandii: BeSMART

Keywords:OiRA

Wszyscy pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z ich działalnością oraz określenia „w stopniu racjonalnie możliwym do przewidzenia” wszelkich zagrożeń, które mogą spowodować wypadek lub uszczerbek na zdrowiu. BeSMART jest interaktywnym narzędziem internetowym umożliwiającym MŚP spełnienie tych wymogów prawnych poprzez sporządzanie i rejestrowanie ocen ryzyka w zakresie BHP.

To studium przypadku opisuje jak rozwijało się BeSMART: od jego utworzenia w 2010 r. do chwili obecnej dotarło do ponad jednej czwartej wszystkich irlandzkich MŚP i liczy ok. 43 000 zarejestrowanych użytkowników. W studium przypadku przeanalizowano również przyszłe wyzwania dla BeSMART i innych interaktywnych narzędzi oceny ryzyka online, a także czynniki składające się na ich sukces.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat