Arkusz informacyjny: Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy
27/09/2019 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Arkusz informacyjny: Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy

Keywords:Kampania 2018-2019, Choroby zawodowe, Work-related cancer

Ten arkusz informacyjny, opracowany wspólnie przez wszystkich partnerów planu działania w zakresie czynników rakotwórczych, udziela zwięzłych praktycznych porad dotyczących unikania ryzyka związanego z czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy. Pomyślany jako krótki przewodnik do codziennego użytku, w pierwszej kolejności definiuje on czynniki rakotwórcze w miejscu pracy i przedstawia zagrożenia, jakie stwarzają.

Następnie opisuje określone wymogi prawne, takie jak ocena ryzyka, hierarchia środków zapobiegawczych stosowanych wobec czynników rakotwórczych oraz dopuszczalne stężenie w środowisku pracy. Podaje również informacje o środkach konserwacji i incydentach oraz o sposobach rozpoznawania pracowników szczególnie zagrożonych.

Ponadto zawiera linki do przydatnych narzędzi, wskazówek i informacji na temat planu działania w zakresie czynników rakotwórczych — wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania ryzykiem związanym z czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | FI | FR | IS | LT | MT | NL | NO | PT | SK | SL

Więcej publikacji na ten temat