Arkusz informacyjny: pracownicy podatni na zagrożenia i substancje niebezpieczne
18/10/2019 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Arkusz informacyjny: pracownicy podatni na zagrożenia i substancje niebezpieczne

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne, Kobiety a BHP

Ten arkusz informacyjny zawiera praktyczne wskazówki dotyczące obowiązków prawnych i dobrych praktyk w odniesieniu do pracowników podatnych na zagrożenia, którzy mogą być narażeni na działanie substancji niebezpiecznych w pracy. Ważne jest, aby ocena ryzyka oraz środki zapobiegawcze uwzględniały grupy pracowników o określonych potrzebach, którzy mogą być szczególnie narażeni.

Arkusz informacyjny podsumowuje obowiązki prawne pracodawców i dokonuje analizy poszczególnych grup, czyli nowych lub młodych pracowników, pracowników migrujących lub tymczasowych, pracowników ze schorzeniami, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników płci żeńskiej. Co pracodawcy mogą zrobić, aby zapewnić ochronę tych grup pracowników przed szkodami spowodowanymi narażeniem na substancje niebezpieczne?

Download in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Więcej publikacji na ten temat