Poprawa wyposażenia poprzez zaangażowanie pracowników w celu zapobiegania ryzyku związanemu z ręcznym przemieszczaniem w zakładzie produkującym PCW

Keywords:

Pracownicy w zakładach produkcyjnych często muszą podnosić, przenosić i ciągnąć ciężkie ładunki. Wiąże się to z wielokrotnym używaniem tych samych części ciała i naraża pracowników na ryzyko wystąpienia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych (MSD). Niniejsze studium przypadku dotyczy interwencji mającej na celu poprawę wyposażenia i warunków pracy w dużym zakładzie produkującym PCW we Francji.

W interwencję zaangażowani byli pracownicy zakładu, kierownictwo, członkowie komitetu ds. bezpieczeństwa i zdrowia oraz regionalna kasa chorych, a jej celem było usprawnienie zautomatyzowanej maszyny, która stwarzała zagrożenie.

W końcu zakład wprowadził nowo zaprojektowaną maszynę, która odpowiadała wymogom zapobiegania ryzyku i była wygodna dla użytkowników.  

Pobierz in: en | mt | ro | sk |