Wpływ wykorzystywania egzoszkieletów na bezpieczeństwo i higienę pracy
27/08/2019 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 10 strony

Wpływ wykorzystywania egzoszkieletów na bezpieczeństwo i higienę pracy

Keywords:Pojawiające się zagrożenia

W niniejszym dokumencie konsultacyjnym omówiono rolę, jaką egzoszkielety mogą odgrywać w środowisku pracy w przyszłości, oraz wpływ, jaki ich wykorzystywanie może mieć na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Przeanalizowano potencjał egzoszkieletów w zapobieganiu chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, uwzględniając jednocześnie ewentualne zagrożenia, jakie mogą wyniknąć z ich stosowania w różnych dziedzinach.

W dokumencie dostrzeżono niepewności związane z długoterminowym wpływem egzoszkieletów na zdrowie oraz trudności w jednolitej certyfikacji, a także wskazano na potrzebę przeprowadzenia bardziej kompleksowych badań. Uznano także, że projektując przyszłe miejsca pracy, należy uwzględnić hierarchę prewencji, a nie zakładać, że egzoszkielety wystarczą do stworzenia ergonomicznych środowisk pracy.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat