Obsługa fumigowanych kontenerów w portach — zagrożenia dla zdrowia i praktyki zapobiegawcze
10/04/2018 Rodzaj: Raporty 54 strony

Obsługa fumigowanych kontenerów w portach — zagrożenia dla zdrowia i praktyki zapobiegawcze

Keywords:Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom, Substancje niebezpieczne, Transport

W sprawozdaniu dokonano przeglądu potencjalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia wynikających z portowej obsługi kontenerów poddanych fumigacji przy użyciu pestycydów.

Autorzy przedstawiają przegląd przepisów, wskazują zagrożenia i opisują praktyczne przykłady zapobiegawczych środków i strategii. Stwierdzają, że w naszej wiedzy są istotne braki. Problem jest również lekceważony z powodu kiepskiej ewidencji niepożądanych skutków dla zdrowia oraz faktu rzadkiego etykietowania kontenerów.

Autorzy zalecają priorytetowe traktowanie środków kontroli, takich jak ocena ryzyka kontenerów przed ich otwarciem, rutynowe badanie kontenerów przybywających do portów oraz środki egzekwowania przepisów dotyczących etykietowania kontenerów.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat