Obsługa fumigowanych kontenerów w portach — zagrożenia dla zdrowia i praktyki zapobiegawcze
21/11/2018 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 10 strony

Obsługa fumigowanych kontenerów w portach — zagrożenia dla zdrowia i praktyki zapobiegawcze

Keywords:Ocena ryzyka, Choroby zawodowe, Substancje niebezpieczne

W sprawozdaniu dokonano przeglądu potencjalnych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia wynikających z portowej obsługi kontenerów poddanych fumigacji przy użyciu pestycydów.

Autorzy dokonują przeglądu międzynarodowego prawa i literatury (publikacje naukowe oraz wytyczne i artykuły), określają zagrożenia związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy oraz opisują praktyczne przykłady środków i strategii zapobiegawczych. Stwierdzają, że w naszej wiedzy, a także z praktykach zapobiegawczych są istotne braki. Problem jest również często lekceważony z powodu kiepskiej ewidencji niepożądanych skutków dla zdrowia oraz z powodu tego, że poddane fumigacji kontenery rzadko są poprawnie oznakowane.

Autorzy zalecają priorytetowe traktowanie środków kontroli, takich jak ocena ryzyka kontenerów przed ich otwarciem, rutynową kontrolę kontenerów przybywających do portów oraz środki egzekwowania przepisów dotyczących oznakowania kontenerów.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Więcej publikacji na ten temat