Przyszła rola dużych zbiorów danych i uczenia się maszyn dla skuteczności inspekcji z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa
15/05/2019 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 6 strony

Przyszła rola dużych zbiorów danych i uczenia się maszyn dla skuteczności inspekcji z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa

Keywords:ICT/digitalisation

Artykuł zawiera rozważania, w jaki sposób inspektoraty pracy mogą korzystać z dużych zbiorów danych do skutecznego ukierunkowywania inspekcji z zakresu BHP. Wyjaśniono w nim również, jak władze obecnie wybierają podmioty do przeprowadzenia inspekcji i korzystają z technologii cyfrowych do identyfikacji przedsiębiorstw o wysokim stopniu ryzyka.

Artykuł obejmuje także przykłady zastosowania odpowiednich technologii w praktyce, włączając w to narzędzie opracowane przez norweską inspekcję pracy, które zdaje się bardzo precyzyjnie wskazywać przedsiębiorstwa o wysokim ryzyku.

Ponadto określono w nim wyzwania i podsumowanie, że połączenie inteligencji ludzkiej ze sztuczną jest prawdopodobnie idealnym rozwiązaniem w przypadku ukierunkowywania kontroli w oparciu o ryzyko.

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat