Francja: Wyeliminowanie niebezpiecznych rozpuszczalników z analizy odzyskanego materiału w sektorze naprawy i budowy dróg
02/11/2019 Rodzaj: Studia przypadku 3 strony

Francja: Wyeliminowanie niebezpiecznych rozpuszczalników z analizy odzyskanego materiału w sektorze naprawy i budowy dróg

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne, Carcinogens
Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2018-2019
Nagrodzona organizacja 

Przedsiębiorstwo Eiffage Infrastuctures zajmuje się budową i konserwacją dróg we Francji. Technicy laboranci przedsiębiorstwa dokonują analizy bardzo dużej liczby próbek asfaltu pobranych z 35 mln ton asfaltu odzyskiwanego każdego roku z dróg w całym kraju w celu określenia możliwości jego ponownego wykorzystania. Do niedawna analiza ta polegała na wykorzystaniu rozpuszczalnika organicznego sklasyfikowanego jako substancja rakotwórcza, mutagenna i działająca szkodliwie na rozrodczość, co stanowiło tym samym zagrożenie dla tysięcy pracowników.

Innowacyjna metoda bezpiecznej analizy, która została opracowana i przyjęta przez przedsiębiorstwo, całkowicie rezygnuje z wykorzystywania rozpuszczalników organicznych i można z niej korzystać w szybszy sposób, chroniąc tym samym zdrowie pracowników i środowisko, a także oszczędzając pieniądze, czas i zasoby.

Download in:EN | FR

Więcej publikacji na ten temat